BLOX is inmiddels alweer een tijdje open voor nieuwe traders, we kunnen er weer tegenaan! De afgelopen weken hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd die de app stabieler maken.

Deze verbeteringen geven ons het vertrouwen om nóg meer mensen kennis te laten maken met crypto’s. En met succes, sinds maart hebben we alweer 55.000 nieuwe gebruikers mogen verwelkomen.

Laat ons weten wat jij wil zien in BLOX

Met BLOX heb je al jouw favoriete crypto’s in je broekzak. We doen ons best om cryptocurrency trading zo snel, makkelijk en veilig mogelijk te maken voor jou.

Zoals we al zeiden in onze vorige Q&A-video: nu is de tijd om verder te…


De cryptomarkt is booming, en dat merk je aan alles. De koers is aan het vlammen, traditionele media zoals de NOS schrijven over bitcoin, en opeens ben jij de vraagbaak voor familie en vrienden voor investeringsadvies.

Voor ons als cryptobedrijf is dit ook een spannende periode. Elke dag werken we aan een stabielere app, zodat jij altijd met BLOX kan traden. Juist op piekmomenten moet jij zorgeloos kunnen handelen.

Het is echter moeilijk om deze verbeteringen door te voeren als de toestroom aan nieuwe gebruikers zo groot is. …


Inmiddels zijn er bijna twee weken verstreken sinds onze laatst blogpost. Terwijl bitcoin inmiddels met overtuiging de barrière van $ 50.000 heeft doorbroken is dit een mooi moment voor een nieuwe update vanuit het BLOX team.

De afgelopen weken hebben we aangegrepen om te werken aan een aantal grote technische updates die ervoor moeten zorgen dat er een veelvoud van het huidige transactievolume kan worden verwerkt zonder verstoringen. Een aantal van deze updates zijn al doorgevoerd terwijl andere klaar staan om binnenkort geïmplementeerd te worden.

Tegelijkertijd hebben we een aantal quick wins doorgevoerd die voor een directe verlaging van de…


In onze laatste blog hebben wij een stukje achtergrondinformatie gedeeld en openheid van zaken willen geven omtrent de huidige situatie.

Kort gezegd komt het erop neer dat we de afgelopen twee jaar geïnvesteerd hebben in het bouwen van een schaalbare applicatie, echter dat het ons desondanks de afgelopen periode niet gelukt is om storingen of vertragingen in de app te voorkomen. Uiteraard hebben wij dit niet voorzien en hebben wij er alles aan gedaan dit zo snel mogelijk op te lossen. Met de huidige genomen maatregelen hebben wij er alle vertrouwen in dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen.


Zoals de meesten van jullie weten, heeft BLOX de afgelopen maand niet gefunctioneerd zoals het hoort.

De app is meer dan 98% van de tijd stabiel, maar juist tijdens piekmomenten kon je soms niet inloggen of een transactie uitvoeren. Deze piekmomenten vallen vaak samen met enorme koersbewegingen. Koersbewegingen waarop iedereen natuurlijk graag inspeelt.

We willen ons perspectief delen over deze periode, maar belangrijker nog: hoe we de app gaan verbeteren. Eerst willen we graag het verhaal achter BLOX met je delen, om je inzicht te geven in waar wij vandaan komen.

De start van BLOX

Onze reis begon bijna 8 jaar geleden toen we…


As most of you are aware, BLOX has not been functioning the way it should in the last 30 days. While the app has been stable for 98%+ of the time, it was during peak loads that users were unable to sign in or place a trade.

These peak loads are often coincided with enormous price movements and are thus the most important times. We would like to share our perspective of this period and also let you know how we’re going to improve upon things.

But first we feel it is important to share the origin story of BLOX…

BLOX

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store